Załatwianie spraw

Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w każdy wtorek w godz. 9.00- 14.00.

Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym.

W czasie nieobecności Dyrektora interesantów przyjmuje Jego Zastępca.