Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
ul. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław
tel/fax: (052) 357-36-98
e-mail: wypozyczalnia@bmino.pl – W sprawie informacji i prolongaty książek
e-mail: biblioteka@bmino.pl – W sprawach administracyjnych
NIP 556 15 89 168
REGON 000 79 22 48

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do Urzędu:
Adres skrytki podawczej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, za pomocą której możliwe jest wnoszenie podań w formie elektronicznej:
/bminowroclaw/SkrytkaESP
Link do formularza ogólnego, za pośrednictwem którego można komunikować się z Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:
pismo ogólne
W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (EPUAP) bezpłatnego konta użytkownika. Składany dokument podpisać można podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Otrzymanie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP na platformie EPUAP wymaga złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego, wraz z załącznikami, jaki doręczyć można korzystając z platformy EPUAP to 5 MB.
Skuteczne wniesienie pisma do Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu potwierdzane jest automatycznie wydawanym Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP).

Dyrektor
Dorota Drobnik – Stefańska
e-mail dstefanska@bmino.pl
tel. 52 35 73 698
Zastępca Dyrektora
Agnieszka Kozik
e-mail akozik@bmino.pl
tel. 52 35 73 698
Główna Księgowa
Agnieszka Maciejewska
e-mail ksiegowa@bmino.pl
tel. 52 35 79 389

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 grudzień 2022 10:14 Agnieszka Kozik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 grudzień 2022 07:37 Agnieszka Kozik