Ochrona danych osobowych

Koordynator do spraw dostępności

 

Agnieszka Kozik

 u. Jana Kilińskiego 16

88-100 Inowrocław

tel. +48 523 573 698

e-mail: akozik@bmino.pl

 

Koordynator do spraw dostępności realizuje w szczególności zadania związane z: 

  1. wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Bibliotekę,
  2. przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Bibliotekę,
  3. monitorowaniem działalności Biblioteki w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Inspektor Ochrony Danych

Joanna Piątkowska

e-mail biblioteka@bmino.pl

tel.  601 438 351